09121313433گروه صنعتی آبکو

گروه صنعتی آبکو


 


نساجي يكي از بزرگترين صنايع مصرف كننده آب است، به همين جهت مقدار متنابهي پساب در اين صنعت بوجود مي‌آيد. عمده مصرف آب در واحدهاي رنگرزي صورت مي‌گيرد.
در اين واحدها عمليات مربوطه به رنگ آميزي و چاپ برروي پارچه انجام مي‌گردد. نوع دستگاههاي بكار گرفته شده در اين بخش, با توجه به نوع محصول توليدي و پروسه مربوطه متفاوت است. در رنگهاي راكتيو و ديسپرس مي‌توان از سيستم رمق‌كشي استفاده كرد كه در آن صورت پساب حاصل, از نظر غلظت، رنگ و ديگر مواد افزودني نسبت به حالات قبل كاهش فاحشي را نشان مي‌دهد. در كارگاههاي تكميل نيز عمليات تكميل بر روي پارچه انجام مي‌گيرد نظير پرزسوزي، افزايش مواد ضدچروك، ضد آتش و...

مواد اوليه و رنگهاي مصرفي در صنعت نساجي:
مهمترين مواد اوليه در صنعت نساجي
-    الياف حيواني شامل پشم، ابريشم و مو
-    الياف گياهي شامل پنبه ، كتان و كنف
-    الياف مصنوعي نظير پلي اكريليك، پلي استر وپلي آميد.
-    اسيدهاي معدني و الي نظير اسيد سولفوريك ، اسيد كلريدريك و اسيد استيك
-    مواد قليايي نظير سود، كربنات سديم و پتاس
-    مواد سفيد كننده نظير آب اكسيژنه، تركيبات كلردار و پراكسيد سديم
-    املاح اسيدهاي معدني نظيرسولفات سديم، كلرورسديم وسولفور سديم
-    مواد پاك كننده نظير صابون و دترجنت‌ها
-    مواد آهار زني نظير نشاسته
-    انواع رزين‌هاي مختلف
مهمترين رنگهاي مصرفي در صنعت نساجي
1-    رنگهاي اسيدي: در نساجي پشم و الياف مصنوعي بكار رفته و عمده مواد مصرفي توام با آن شامل اسيد سولفوريك , سولفات سديم و سورفاكتانتها مي‌باشد.
2-    رنگهاي آزوئيك: در رنگرزي پنبه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همراه آن املاح فلزات، فرمالدئيد ، سود، نيترات سديم و اسيدهاي مختلف به مصرف مي‌رسد.
3-    رنگهاي قليايي: قابل مصرف براي الياف مصنوعي بوده و همراه آن، اسيد استيك مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
4-    رنگهاي ديسپرس: براي پلي استر بكار رفته و مواد مصرفي توام با آن سود و هيدروسولفيت سديم مي‌باشد
5-    رنگهاي مستقيم: در نساجي پنبه و الياف مصنوعي بكار رفته و املاح توام با آن تركيبات سديم، تركيبات كروم و مس ، عوامل ثبوت و غيره هستند.
6-    رنگهاي گوگردي : مورد مصرف در نساجي پنبه و الياف مصنوعي بوده، توام با آن سولفيت سديم و اسيد استيك مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مراحل عمده توليد پساب در صنايع نساجي
بطور كلي بخش عمده فاضلاب صنايع نساجي در مراحل ذيل ايجاد مي‌گردد:
الف ) شستشوي مواد اوليه
اين عمل مخصوص واحدهايي از نساجي است كه مواد اوليه نساجي آنها نياز به شستشو دارد. اين دسته از مواد مي‌تواند پشم، الياف مصنوعي و يا مخلوط باشد. غلظت پساب حاصل از الياف مصنوعي و مخلوط كمتر از الياف طبيعي است و ضايعاتي از قبيل خار، خاشاك، روغن، چربي، واكس و مواد بيولوژيكي معمولاً اين مواد را همراهي مي‌كنند، لذا قبل از تبديل الياف و نخ، آنها را چندين بار شستشو مي‌دهند، تاعمل ريسندگي انجام گيرد. اين پساب نه تنها از بار آلودگي خيلي بالايي برخوردار است، بلكه از نظر كميت نيز قابل توجه مي‌باشد.
ب) سفيد گري
پساب سفيد گري حاوي باقيمانده مواد اكسيد كننده، قليا و يا اسيد مي‌باشد. غلظت اكثر مواد اكسيد كننده بايد كاهش يابد و اسيدها و قلياها نيز لازم است خنثي شوند.
ج) مرسريزاسيون
اين عمليات بر روي الياف سلولزي با استفاده از سودسوز آور انجام مي‌شود. پساب حاصله داراي مقادير قابل توجهي سود است كه بايد خنثي شود.
د )رنگرزي
پسابهاي رنگرزي از نظر تركيبات متنوع هستندو شامل باقيمانده‌هاي رنگ و مواد كمكي شيميايي مختلف مي‌باشند. حضور بعضي مواد در پساب ، به علت ايجاد كمپلكس باعث ايجاد اشكال در عمليات تصفيه مي‌گردد. محلول‌هاي حاوي رنگهاي كرومي و برخي از عمليات تكميل پس از رنگرزي، حاوي فلزاتي نظير كروم است كه در عمليات تصفيه بيولوژيكي اشكالات بزرگي ايجاد مي‌كنند، لذا بايد ابتدا بطور جداگانه تصفيه شوند.
5) چاپ
پساب چاپ شامل مواد غلظت دهنده با مقادير زيادي پيگمنت و رنگ مي‌باشد.
سه منبع آلوده كننده پساب چاپ عبارتند از :
-    خمير هاي رنگي مازاد بر احتياج
-    خمير باقي مانده در مخازن رنگ، شابلون و غلتكهاي چاپ
-    رنگهاي فيكس نشده بروي پارچه
بهتر است از هدر رفتن خمير چاپ جلوگيري شود. اين كار با محاسبه و پيش‌بيني دقيق مقدار خمير مورد نياز و با توجه به جزييات مواد مورد استفاده در خمير قابل اجرا است. با قيمانده خمير رنگ حاصل از تميز كردن دستگاه و وسايل چاپ ( پس از پايان عمليات چاپ) را مي‌توان جمع آوري و بطور جداگانه تصفيه نمود. در مواردي كه صرفه جويي در آب مانع از بكار بردن حجم زيادي آب (براي تميز كردن وسايل) مي‌شود، اين كار الزامي است.
و ) تكميل
تكميل نيز همانند رنگرزي منسوجات با توجه به نوع الياف به نحوه خاصي انجام مي‌شود و تنوع مواد مصرفي نيز در اين مرحله زياد است. مقدار قابل ملاحظه‌اي از عمليات تصفيه مربوط به مواد تكميلي مي‌باشد.در قسمت تكميل معمولاً از انواع آهار نشاسته‌اي, مواد ضد آب، ضد آتش، ضد بو وغيره استفاده مي‌شود. مقاديري از اين مواد همواره در پساب قسمت تكميل وجود خواهد داشت. پساب تكميل همانند پساب رنگرزي و چاپ از تنوع زياد مواد موجود برخوردار است و در بين هر يك از مراحل فوق يك مرحله شستشو وجود دارد و پساب مربوطه شامل بقاياي موادمصرفي در مرحله قبل مي‌باشد.
لازم به يادآوري است كه در مصرف مواد شيميايي با انواع رنگها در صنعت نساجي، همواره سعي خواهد شد كه حداقل ممكن از اين مواد هدر رفته و مقادير بسيار ناچيزي از آنها بصورت پساب، قابل دفع باشد، تا علاوه بر اقتصادي بودن صنعت نساجي، هزينه‌هاي تصفيه نيز كاهش يابد. بدين ترتيب هر چه در مصرف مواد اوليه نساجي دقت بيشتري بعمل آيد، بهمان اندازه ميزان بار آلودگي پساب پايين‌تر بوده و مشكلات ناشي از دفع يا تصفيه آن كمتر خواهد شد. خصوصيات پسآب صنايع نساجي
از ويژگيهاي بارز پساب صنايع نساجي، مي‌توان به دماي بالا، COD ، جامدات معلق ، رنگ به ميزان زياد و نيز قليائيت يا اسيديته قابل ملاحظه آن اشاره نمود.
خصوصيات كيفي معمول در پساب صنايع نساجي در جدول ذيل آورده شده است: پساب انساني    پساب نساجي    پارامتر
7.5    6~9    PH
250    50~150    مواد معلق و شناور(mg/I)
300    400~1800    BOD5 (mg/I)
600    800~2200    (mg/I)COD
45    50~100    ازت كل(mg/I)
25    20~50    فسفر كل(mg/I)
----    10~50    چربي وروغن (نفت) (mg/I) اثرات پسآب صنعت نساجي
مهمترين اثر نامطلوب پسابهاي نساجي كه به جريانهاي آب تخليه مي‌گردد از ناحيه رنگ موجود در اين پسابهاست . پسابهاي نساجي كه بطور نسبي مورد تصفيه قرار گرفته باشد، علاوه بر رنگ ، محتوي مواد معلق، روغن، مواد آلي و مواد معدني خواهد بود كه در تخليه هر كدام از عوامل ياد شده مشكلاتي ايجاد خواهد شد.
بدليل كم بودن نسبت BOD به COD در اين نوع پساب, پسآب نساجي براحتي فاضلاب شهري كه BOD آن حداقل 70% COD است، نمي‌تواند بطور كامل مورد تصفيه و تجزيه بيولوژيكي قرار گيرد، وجود مواد آلي مقام مخصوصاً در مواقعي كه در پايين دست محل تخليه، آب مورد استفاده آشاميدني وجود داشته باشد، دگرگوني شديدي در كيفيت آب بوجود مي‌آورد.
رنگهاي كاتيوني در مقايسه با رنگهاي مستقيم خاصيت سمي‌تر بر روي زندگي آبزيان دارد و در اين ميان سميت رنگهاي ديسپرس از هم كمتر است.

 

جهت مشاوره رایگان در مورد دستگاه اسمز معکوس , دستگاه آب شیرین کن , دستگاه RO , دستگاه تصفیه آب و فاضلاب , دستگاه تصفیه فاضلاب با شماره 02636270853 واحد فروش شرکت آب آفرینان نوین البرز ( آبکو ) و یا 09121313433 و یا 09124480269 تماس حاصل فرمایید.

اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus

نظرات (0)

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب کاربری.
0 حرف
پیوست ها (0 / 1)
موقعیت خود را به اشتراک بگذارید.
کد را وارد کنید. واضح نیست؟

درخواست تماس

برای درخواست تماس، لطفا شماره خود را وارد نمایید:
نام کامل*
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید

شماره همراه*
شماره همراه را به صورت عددی وارد نمایید

کد امنیتی*
کد امنیتی
کد جدید کد امنیتی اشتباه است

 • حذف نیترات NO3
 • حذف کلر
 • حذف تری هالومتان ها
 • حذف باکتری ، انگل و مواد معلق
 • حذف رنگ، بو، شوری و مزه نامطبوع آب کاهش سختی آب
 • حذف فلزات سنگین از جمله سرب، روی، کرم، آلومنیوم، تیتان و کاتیون های آرسنیک
 • آدرس:
  فرودگاه پیام .بلوار شهید بابایی .خیابان ششم غربی. قطعه B31-2
 • تلفن:
  02691301901
 • موبایل:
  09121313433
 • ایمیل:

گروه صنعتی آبکو کلیه حقوق نزد گروه صنعتی آبکو محفوظ است.طراحی سایت توسط جهان وب.

افزونه فعال نشده است
No Internet Connection